Maácz László (Endrőd, 1929–)

néptánckutató, a Kulturális Min. főelőadója (1970–). A bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán szerzett muzeológusi oklevelet (1953). A Néprajzi Múz. segédmuzeológusa (1952–), az Állami Népi Együttesnél néprajzkutató, lektor (1953–), a Művelődési, majd Kulturális Min. munkatársa (1968–), a Táncművészet c. folyóirat szerk.-je (1976–). Kutatási területe a táncfolklór, a tánctörténet, színpadi táncművészeti kritikákat ír. Cikkei, tanulmányai az Ethnographia, a Táncművészeti Értesítő, a Táncművészet, a Muzsika c. folyóiratokban, a Tánctudományi Tanulmányok c. évkönyvben, napi- és hetilapokban jelennek meg. – F. m. Magyar népi táncok és táncos népszokások (Kaposi Edittel, Bp., 1958).