Madarassy László (Kecskemét, 1880–Keszthely, 1943)

néprajzkutató, muzeológus. A bp.-i egy. bölcsészeti karán szerzett doktorátust, majd muzeológusként az MNM-ben működött mint az egykori Néprajzi Tárban az „ősfoglalkozások” gyűjteményének kezelője. 1934–36-ban a Néprajzi Múz. ig.-ja volt. Kutatási irányát ifjúkori élményei szabták meg: szülőföldje pásztoréletéről írt monográfiát, majd eleven esztétikai érdelkődéssel a pásztorművészet különböző ágait vizsgálta, a népi faragóművészet szaktudója volt. – F. m. Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon (Bp., 1912); Vésett pásztortülkök (Bp., 1925); Dunántúli tükrösök (Bp., 1932); Barna János, a feszületfaragó (Bp., 1934); Művészkedő magyar pásztorok (Bp., 1935). – Irod. Szendrey Ákos: M. L. (Népr. Ért., 1943).

Madarassy László egyik művének címlapja

Madarassy László egyik művének címlapja