magarabok

arab nyelvet beszélő, 4–5 falunyi népességre kiterjedő népcsoport Egyiptom déli részén (Núbia), a Nílus első zuhatagának közelében, berber–arab–szudáni néger vegyes lakosságú területen. Történeti hagyományuk, hogy nem „arab”, hanem attól különböző „magar” származásúak. Bár tudományos kutatásukra eddig nem került sor – csupán útleírás és publicisztika nyomán ismertek –, feltehető, hogy alapnépességük a 16. sz. második felében Mo.-ról elhurcolt és a korabeli oszmán–török birodalom déli határvidékén letelepített rabszolgákból áll. Falvaikat néhány esztendeje az asszuáni gát duzzasztott tavának területéről áttelepítették.