Magda Pál (Rozsnyó, 1770–Sárospatak, 1841)

statisztikus, az MTA l. tagja (1834). Iskoláit Késmárkon, Pozsonyban, 1792-ben pedig Jénában végezte. Csetneken, Lőcsén, Sopronban, Karlócán tanított, majd a sárospataki kollégiumban, később Szarvason volt tanár, 1838-ban nyugalomba vonult. A Felsőmo.-i Minervában jelentek meg értekezései. Mint statisztikus magyar és német nyelven néprajzi értékű áttekintést adott az egykorú Mo. gazdasági, társadalmi viszonyairól, közállapotáról. – F. m. Magyarország és a határőrző katonaság vidékének legújabb statisztikai és geographicai leírása (Pest, 1819; németül Leipzig, 1832); A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerint okoskodó és munkálkodó gazda (Sárospatak, 1833). – Irod. Vért András: Az első magyar nyelven megjelent statisztikai munka (Statisztikai Szle, 1953); Pápai Béla: M. P. életműve (Történeti Statisztikai Közl., 1958).