máglya

változó méretű mezei szénarakás vagy gabonacsomó a Dunántúlon. Zalában, Somogyban, a Balaton vidékén a máglya általában 6 kévéből rakott gabonacsomó; Fejérben, Veszprémben kisebb szénaboglya vagy még inkább a kaszáló közepén elnyúló szénarakás, amelybe a rendeket a gyűjtés kezdetén összerakják. A → petrencéket a máglyából készítik (→ még: garád, → hurka). A máglya széna- és gabonarakás jelentései a 19. sz.-ból adatolhatók. (→ még: kéverakás) – Irod. Balassa Iván: A kévébe kötött szálasgabona összerakása és számolása (Ethn., 1956); Paládi-Kovács Attila: A széna takarása a magyar parasztságnál (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970).