magtárpadlás, térdfalas padlás

A padlástér belvilágának növelése céljából az épület oldalfalait 80–120 cm magasan a födémszerkezet belső felülete fölé húzzák. A tető héjazatát tartó szarufák erre a falra, ill. az ezen kiképzett párkányra fekszenek fel. Az eleve igényesebben, teherbíróbbra készített födémen így alkalmas tárolóhely alakítható ki, amelyen a gabona kezelése is könnyen végezhető. Az amúgy is száraz, szigetelt tér szellőzését az oldalfalakba épített ablakok segítségével oldották meg. E típus a 19. sz. második felében a paraszti polgárosulás előrehaladtával különösen a nagygazda és mezővárosi vagyonosabb rétegek körében vált kedveltté. A magtárpadlások feljáratát mindig igényesen, beépített lépcsőzettel oldották meg.