Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle

a magyar gazdaságtörténeti kutatások tudománytörténeti jelentőségű folyóirata, mely számos forrásértékű tanulmányával máig kurrens anyagot tartalmaz. 1894–1906 között 13 kötete jelent meg. Agrár-, ipari-, kereskedelemtörténeti közleményei, tanulmányai számos néprajzi kérdés megvilágításában nélkülözhetetlenek, mivel megszűnése óta nincsen teljesen megoldva a gazdaságtörténeti kutatások és forrásanyaguk publikálása. A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében közzétett adatok értékét növeli, hogy az eredeti okmányanyag egy része elpusztult, elkallódott vagy hozzáférhetetlenné vált a folyóirat megjelentetése óta. Használatát megkönnyíti a Vácz Elemér szerkesztésében (Bp., 1935) közzétett tartalommutató. Kiadásában kezdetben a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vett részt.