magyar kettős

a → népies műtáncok egyik változata, amelyet → táncmesterek állítottak össze. Rendszerint körben állva táncolták. A nép néhol a → csárdás jelölésére is használja a magyar kettős elnevezést. (→ még: kettős)Irod. Róka Pál: A táncművészet tankönyve (Bp., 1900); Pesovár Ferenc: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctud. Tanulm., 1959–1960, Bp., 1960).