Magyar Nyelvőr

Szarvas Gábor által 1872-ben alapított nyelvművelő folyóirat. Régi évfolyamai az 1897-es évektől kezdve két és fél évtizeden át bő közlési lehetőséget biztosítottak több száz népdal, népmese, szöveg, valamint rövidebb népköltészeti műfajok és szokásleírások számára. Még az → Ethnographiánál is eredményesebben hidalta át azt az űrt, amely a → Magyar Népköltési Gyűjtemény meg nem jelenése miatt több mint két évtizeden át keletkezett Sebestyén Gyula munkáinak megjelenéséig (1902), a könyv alakú folklorisztikai publikációk területén. Tájnyelvileg hű fonetikai közlés vonatkozásában is úttörő jelentőségűek a Magyar Nyelvőr szövegközlései. – Irod. Balassa József: A Magyar Nyelvőr története (Magy. Nyelvőr, 1941).