magyarok a Szovjetunióban

az 1926. évi szovjet népszámlálás 5469 magyar nemzetiségű és 6300 magyar anyanyelvű SZU-beli lakosról tud. Tekintetbe véve, hogy a polgárháborúban a Vörös Hadseregben több mint százezer magyar vörös katona harcolt, az orosz fogságba esettek száma pedig ezekét is jóval meghaladta, továbbá jelentős volt a Tanácsköztársaság SZU-ban letelepedett emigrációja, az 1920-as évek végén 10–20 000 re becsülték a SZU magyar lakosságát. 1945-ben a SZU-hoz csatolt → Kárpátaljával megnövekedett a magyarok száma. Túlnyomó többségben az egykori Ung, Bereg és Ugocsa megyék síksági részén élnek. Az 1970 évi hivatalos szovjet statisztika szerint. 166 000 volt a számuk, ami a természetes szaporodással azóta megnövekedett és kb. 180 000-re becsülhető. – Irod. Nagy Iván: A magyarság világstatisztikája (Bp., 1931); Benedek András–Kovács Vilmos: Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában (Tiszatáj, 1970); Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma (Magy. Nyelvőr, 1970).