Magyarságtudomány évnegyedes folyóirat

. Megjelent Bp.-en. Ortutay Gyula szerkesztette 1935–37-ben egyedül, 1941–43-ban Eckhardt Sándor közreműködésével. Új folyamát a → Magyarságtudományi Intézet és a Franklin Társulat közösen adta ki. A Magyarságtudomány a magyarsággal foglalkozó → hungarológia néven összefoglalt tudományoknak biztosított fórumot. Elsősorban komplex megközelítésű, több társtudományt érintő tanulmányokat közölt.

A Magyarságtudomány c. folyóirat első számának címlapja

A Magyarságtudomány c. folyóirat első számának címlapja