Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Értesítője

tudományos folyóirat. Az MTA újjászervezése óta (1950) rendszeresen közölte a II. Osztály körébe vágó tudományos értekezéseket, előadásokat, szervezeti híreket, köztük néprajzi tanulmányokat. 1950-ben és 1951-ben a néprajzi közlemények külön füzetben jelentek meg, mint Muzeológiai Sorozat Ortutay Gyula szerkesztésében. Mivel 1961-től az MTA átszervezésének következtében a néprajz az I. osztály kötelékébe került, a Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Értesítője szakmai orgánumának szerepét átvette a → Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei.