Magyary-Kossa Gyula (Debrecen, 1865–Keszthely, 1944)

orvostörténész, az MTA l. tagja (1920). Gazdag anyagot feltáró orvostörténeti kutatásai értékes népi gyógyászati adalékokkal is szolgáltak. Egyéb néprajzi kérdésekkel is foglalkozott. – F. m. Magyar állatorvosi könyvészet 1472–1904 (Bp., 1904); Magyar orvosi emlékek (I–IV., Bp., 1929–40). – Irod. Vajkai Aurél: M.-K. Gy. (1865–1944) (Ethn., 1946).