májusfa-kitáncolás

Az országszerte általános májusfaállítás szokásával szemben csak szórványos adalékaink vannak a fa kidöntésekor (máj. utolsó vasárnapja, pünkösd) rendezett májusfa-kitáncolás májusfa-kitáncolásra. E táncalkalom s egyes helyeken (Perkáta, Dunapentele, Zirc stb.) a fa körültáncolása szerves része annak az Európa-szerte kimutatható hagyománynak, amely a tavaszi ünnepkör szertartásos táncainak (rituális táncok) emlékét őrzi. – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Wolfram, R.: Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Európa (Salzburg, 1951); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).