Makra Sándor (Túrkeve, 1915–)

ref. lelkész, folklórkutató. Tanulmányait a szegedi polgári iskolai tanárképzőn (1942) és a Bp.-i Ref. Teológiai Akadémián végezte (1953). A debreceni KLTE-en néprajzi doktorátust szerzett (1965). 1938-tól tanító, 1942-től polgári iskolai tanár, 1945-től szabadművelődési felügyelő, 1953-tól ref. lelkész. Főleg népmesekutatással és a babonák vizsgálatával foglalkozik. – F. m. A népmese katalogizálásának új módszere (Szekszárd, 1967).