Malonyay Dezső (Pest, 1866–Bp., 1916)

író, művészettörténész. Filozófiai doktori és magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Szépirodalmi, kritikai írásainál jelentősebb a magyar népművészet körében kifejtett munkássága. Szoros kapcsolatban állott azokkal a századelejei fiatal képzőművész-körökkel (pl. „a gödöllőiekkel”), akik a szecesszió eszmevilágától indítva a népművészetben keresték a nemzeti jellegű magyar iparművészet kibontakozásának lehetőségét. Munkatársaival, szakemberek és művészek kiterjedt hálózatának segítségével összegyűjtötte és kiadta a kalotaszegi, a székelyföldi, torockói, Balaton vidéki ill. a dunántúli (veszprémi, somogyi, tolnai), valamint a honti, nógrádi, gömöri, borsodi magyarság népművészeti anyagát. Ezek a kötetek máig a magyar népi díszítőművészet tanulmányozásának nélkülözhetetlen forrásai. – F. m. A magyar nép művészete (I–V., Bp., 1907–22). – Irod. m. l.: M. D. (1866–1916) (Ethn., 1916).

Malonyay Dezső egyik művének címlapja

Malonyay Dezső egyik művének címlapja