Markuš, Michal, Márkus Mihály (Nyíregyháza, 1912–)

néprajzkutató, a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos kutatója (1958–), a néprajztudományok kandidátusa (CSc, 1967). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1942). A bp.-i Néprajzi Múz. önkéntes (1937–), majd díjazott múz.-i gyakornoka (1938), a bp.-i tudományegy. néprajzi tanszékének tanársegéde, múzeumőr Bp.-en (1944–). 1947-től a kassai Kelet-szlovákiai Múz. őre, 1951-től ig.-ja, a Szlovák Múzeumi Szövetség elnöke, szlovák múz.-ok orsz. felügyelője, a Szlovák Néprajzi Társaság elnöke (1958–64). Az anyagi kultúra, a magyar és szlovák interetnikus vonások kutatója. Ezenkívül foglalkozik a népi táplálkozással, gyűjtögető gazdálkodással, népi mesterségekkel, a gazdasági munkaeszközök, szerszámok fejlődéstörténetével. Néprajzi tanulmányai jelentek meg magyar és szlovák nyelven mo.-i és csehszlovákiai szakfolyóiratokban. – F. m. A bokortanyák népe (Bp., 1942).