másodbíró, falugazda, második bíró

városban vagy községben (falu) a tanács, elöljáróság azon tagja, aki teljes anyagi felelősség mellett a közvagyont kezelte, ill. felügyelt az ilyen irányú tevékenységre (bíró). A funkció általános elterjedése a 18. sz.-ra esett, amikor a községekben a közvagyon gyarapodott, és a város, község önálló jogi személyiségét bizonyos meghatározott körben kezdték elismerni. Szükség volt tehát olyan egyszemélyes felelősre, aki a jó gazda gondosságával megőrizte és gyarapította mindazon ingó és ingatlan javakat, amelyeket közvagyonként a gondjaira bíztak.