másodlagos primitivitás

F. Krause megfogalmazása szerint bizonyos kultúrák eredeti (előrehaladottabb, differenciáltabb) állapotukból sajátos tényezők (elvándorlás, sivár környezetbe kényszerítés) következtében elszigetelődtek és elszegényedtek. A meghatározás bizonytalanságát jelzi, hogy gyakran a másodlagos primitivitás értelmében alkalmazzák a dekulturáció, devolúció, → dezintegráció, regresszió terminusokat. (→ még: peremkultúra) – Irod. Krause, F.: Zum Problem der primitivsten Völker (Leipzig, 1926); Cooper, J. M.: Areal and Temporal Aspects of Aboriginal South American Culture (Washington, 1944); Bidney, D.: Theoretical Anthropology (New York, 1953).