Medve Imre, írói nevén Tatár Péter (Nagyvárad, 1818–Bp., 1878)

író. 1840-ben ügyvédi vizsgát tett, de a forradalmi idők sodrában író lett, a népművelés megszállottja. Folyóiratok, naptárak hasábjain szerzett nevet, majd a Bucsánszky-könyvkiadó házi szerzője. Élete végén minisztériumi irodatiszt. A világirodalom mintegy száz jeles művét dolgozta fel füzetes ponyvában és juttatta a parasztság kezébe. Számos népszerű betyárhistória szerzője, ügyes grafikus is volt. – Irod. M. I. (Pesti Napló, 1862. 210. sz.); M. I. (Vasárnapi Újság, 1878. 45. sz.).