medvetánc

1. a farsangi alakoskodások járulékos eleme, megkülönböztetett táncforma nélkül. Egy legény kifordított bundában a medvét, társa pedig a medvetáncoltató utánozza. – 2. a gyimesi csángók pantomimikus páros tánca, amelyben az állatok párzását utánozzák. A szlovák medvedy tanec hasonló mozzanatokat tartalmazó virtuskodó férfitánc. (→ még: állatutánzó táncok) – Irod. Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958); Kallós Zoltán–Martin György: A gyimesi csángók táncélete és táncai (Tánctud. Tanulm., 1969–70., Bp., 1970).