megberetvált korsó, a

mesterségcsúfoló. A feketeedényt készítő fazekasok, a nádudvariak csúfolója. Az edénykészítés egyik fázisát „pamacsolásnak” mondják, a gondatlanul ragasztott, rosszul szárított korsó füle könnyen leválik, erre azt mondják, hogy „szakállat lök a korsó”. Hát ha a korsó szakállat lök, megpamacsolják, akkor nyilván borotválni is kell. Ezért kérdezik meg Debrecenben a nádudvari regrutától, hogy „Tinálatok beretválják a fekete korsót?”. Csak Nádudvaron és környékén ismert csúfoló. – Irod. Béres András: A nádudvari fekete kerámia (Debrecen, 1965).