megköszörült ködmön, a

mesterségcsúfoló, → falucsúfoló. A ködmön „köszörülés” a bőrkikészítés egyik mozzanatának tréfás neve. Ezzel gúnyolják a szűcsöket, vargákat: „Rédén, Tagsán a vargák ködmönt köszörülnek”, „Szögváron a szűcsök ködmönt köszörülnek” (AaTh 1349J*, BN 1349 VII*). A megköszörült ködmön motívumát többnyire hosszú, tréfás, képtelen eseteket felsoroló, csúfoló versezet egyik soraként jegyezték fel, de ismeretes adomaként is a rédei emberről, aki lagziba lévén hivatalos, a ködmönét, mivel kimosni nem tudta, fogta s megköszörülte. A rátótiáda a magyar nyelvterület középső és nyugati felében ismert. – Irod. Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I–II., Pécs, 1957); Kovács Ágnes: A rátótiádák típusmutatója (MNKF, 3. Bp., 1966).