Messzehalló, Messzelátó, Földneheze, Erősmintavas, Sebesmintaszél, Mindentudó; Fogdmeg, Tartsdmeg, Szaggasdszéjjel; Világneheze, Világnagyhallója, Világlegfutósabbja

mesebeli → állatsegítők. A → sárkányölő vitéz, a hűtlen anya vagy nővér emberfeletti kívánságait teljesíteni induló vagy a → vasfejű farkas elől menekülő hős rendkívüli képességű kutyái, akiket szolgálata fejében egy öreg embertől kap három gyűrű (cipó, törölközőkendő) alakjában. Ezeket este elalváskor maga mellé teszi. Reggel felébredéskor három hatalmas kutyát talál a helyükön, ezek követik, segítik és megvédik őt természetfeletti ellenfelével szemben. A hős vadászni megy, az anya a kutyákat otthon tartja: vasfalú pincébe zárja vagy kőfal közé rakja, s a vasfejű farkas (ember, medve) a hőst a mezőn meglepi. Fára menekül s kéri, hogy hármat kiálthasson. A kutyáit hívja, azok ott teremnek, ellenfelét elpusztítják. Olykor a hős saját kívánságukra fejüket levágja, s királyfiakká változnak. – A három rendkívüli méretű, tulajdonságú, emberi nyelven beszélő, olykor végül emberré váló kutya-segítő három különböző mesetípusban, de egymáshoz nagyon hasonló szituációkban segítik a hőst. Alakjuk a Balkánon, de Ny-Európában is jól ismert. Nálunk különösen a magyar nyelvterület keleti felében és a Palócföldön gyűjtött változatokban fordul elő gyakran. – Irod. Schullerus, A.: Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten (FFC, 78. Helsinki, 1928); Ranke, K.: Die zwei Brüder (FFC, 114. Helsinki, 1934); Delarue, P.: Le conte populaire français (I. Paris, 1957); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I., Pécs, 1957).