Mészáros Gyula (Szakcs, 1883–New York, 1957)

turkológus, néprajzi gyűjtő, egyetemi tanár. 1904–06-ban Konstantinápolyban török nyelvet tanult, utána a Volga vidéki csuvasok és tatárok között folklór gyűjtést végzett. 1909–15 között az MNM néprajzi osztályán dolgozott; baskír (1909) és töröko.-i (1910) gyűjtőútjának tárgyi anyagát is az MNM-ben helyezték el. Elméleti eredményeit megalapozatlanságuk miatt a tudomány nem fogadta el, de anyaggyűjtése, elsősorban csuvas anyaga filológiai értékű. – F. m. Csuvas népköltési gyűjtemény (I–II., Bp., 1909–12).