meszely

régi űrmérték, főleg bor mérésére (→ borűrmértékek) használták. 1 meszely fél → iccével volt egyenlő, azaz 0,4242 liter. – Jelentésátvitel folytán a meszely egy bizonyos nagyságú cserépedényt is jelöl (meszely, meszelyes, egymeszelyes, kétmeszelyes stb.). Az egymeszelyest vagy meszelyt a csárdákban, korcsmákban ivóedényként is használták és általában 4 decis edénynek vették.