metrum (gör. mérték)

a verstanban a verssor egészének alapjául szolgáló forma (ilyen értelemben mondjuk metrikus énekeknek az antik versformák menetére énekelt dallamokat); a zenében a ritmusfolyamat mértéke, legtöbbnyire az ütemmel azonosítva. A népzenében izometrikusnak mondjuk a strófa egyenlő szótagszámú, heterometrikusnak a különböző szótagszámú sorait.