Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Bp.)

kutatásainak és ismeretterjesztő tevékenységének középpontjában a mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti-vadászati és faipari termeléstörténet áll, természetszerűleg sok néprajzi vonatkozással. Gyűjteményében a földművelésnek, a borászatnak, a kertészetnek és a halászatnak különösen gazdag néprajzi anyaga van. Úgyszintén néhány kismesterség, mint kovács, bognár, szíjgyártó, kádár, kötélverő eszközkészlete, a textil- és kerámiagyűjtemény is a múz. néprajzi anyagát gyarapítja. A tárgyi anyagon kívül jelentős Mezőgazdasági Munkaeszköztörténeti Archívuma, amely fényképfelvételekkel ellátott kartonokon gyűjti és rendszerezi a magyar múz.-ok mezőgazdasági jellegű tárgyainak adatait. A Mezőgazdasági Múzeum alapja az 1896. évi ezredéves kiállítás anyagából jött létre a Városligetben 1904-ben, az Alpár Ignác tervei alapján épült ún. Vajdahunyad várban, ahol ma is megtalálható. A Mezőgazdasági Múzeum jelentősebb kiadványai: az 1962 óta két évenként megjelenő évkönyv (Magyar Mezőgazdasági Múz. Közleményei), a Mezőgazdaságtörténeti Tanulmányok monográfiasorozat, a nyolckötetes magyar mezőgazdasági bibliográfia (Bibliographia Oeconomica Hungariae) és 1960 óta az ezt felváltó nemzetközi bibliográfia (Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis). – Irod. Takáts Imre: A Magyar Mezőgazdasági Múzem rövid története (Bp., 1964).