Micbánné

Micbán Simon comes II. Endre uralkodása (1205–1235) alatt Hispániából menekülve telepedett meg hazánkban. Felesége a monda szerint elkergetett egy koldusasszonyt, aki hármas ikreket szült, mondván, hogy azok több férfitól származnak. Nem sokkal ezután maga hetes ikreket szült. Hogy szégyenét elrejtse, hat csecsemőt egy rocskába téve, megbízta egyik öreg cselédjét, hagyja el őket a mezőn. Micbán találkozott az öregasszonnyal, kifaggatta, majd a gyermekeket titokban felneveltette. Hét nemzetség származott tőlük, közöttük a Bocskai család (→ Bocskai István). A monda alapja az a középkorban általánosan elterjedt hiedelem, hogy ikrek nem származhatnak egy apától. Első előfordulása a 16. sz.-ból való, részletesen Alvinczi Péter emlékezett meg róla halotti beszédében (1622). A monda előfordul Katona József Bánk bánjában is. A Micbánné német, francia és spanyol nyelvterületen is ismert különböző családok eredetmondájaként. – Irod. Köhler, R.: Die Lais der Marie de France (Halle, 1885); Heller Bernát: Micz bán mondája (Ethn., 1909); Tolnai Vilmos: Mic Bán monda (Irodalomtörténeti Közl., 1918).