Mikecs László (Bihardiószeg, 1917–Taganrog, SZU, 1944)

tanár, történetkutató. Az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en szerezte magyar–német szakos tanári oklevelét. Egy.-i tanulmányai alatt rendszeresen hallgatott néprajzi előadásokat. Megtanult románul és részt vett Gusti professzor követőinek szociológiai táborozásán. 1942–44-ben a kolozsvári gyakorló gimn.-ban tanított. Rövid pályafutása alatt jelentős tanulmányokat tett közzé a Kárpátokon kívül lakó magyarok jelenéről és múltjáról. Tudományos eredményeit a nyelvészet, az irodalomtudomány, a művelődéstörténet és az etnográfia széles körű bevonásával érte el. – F. m. Románia (Bp., 1940); Csángók (Bp., 1941); A moldvai katolikusok 1646–47. évi összeírása (Kolozsvár, 1944); Új erdélyi tudomány (Kolozsvár, 1944). – Irod. Kósa László: M. L. emlékezete (Ethn., 1969).