Moldován Gergely (Szamosújvár, 1845–Kolozsvár, 1930)

etnográfus, irodalomtörténész. Kolozsvárott szerzett jogi végzettséget. Előbb ügyvéd, majd tanfelügyelő volt. 1886–1919 között a kolozsvári tudományegy. román nyelv és irodalom tanszékének vezető tanára. A történelmi Mo. román lakosságának néprajzi, elsősorban népköltészeti kutatásával foglalkozott. Nagyszámú cikket és tanulmányt írt a román népi műveltségről és a román irodalomról. Fordítói tevékenysége is számottevő. A magyar–román kulturális közeledés első jelentős alakja volt. Politikailag a magyar királyság integritását támogatta, ezért – román származása ellenére – az erdélyi román irredenta mozgalom élesen támadta. – F. m. Román népdalok és balladák (Kolozsvár, 1872); Román közmondások (Kolozsvár, 1882); Koszorú a román népköltészet virágaiból (Kolozsvár, 1884); A románság (I–II., Nagybecskerek, 1895, 1896); Alsófehérvármegye román népe (Nagyenyed, 1899); A magyarországi románok (Bp., 1913).