Molnár István (Bordos, 1910–)

romániai magyar néprajzkutató muzeológus. A kolozsvári tudományegy.-en földrajz–történelem–néprajz szakon tanári oklevelet szerzett (1935), majd doktorátust (1948). A székelykeresztúri unit. főgimn. (1936–), majd a tanítóképző tanára (1948–56). 1946-tól 1976-ig az általa szervezett székelykeresztúri múz. első ig.-ja. Szűkebb kutatási területe a gazdálkodás ágazatai, a népi ipar- és népművészet kérdései a Székelyföldön. Cikkei, tanulmányai jelentek meg az Ethnográfiában, a Néprajzi Közleményekben, valamint a székelyföldi múz.-ok évkönyveiben. – F. m. Sóvidéki keresztszemesek (Molnár Kálmánnal, Csikszereda, 1971).