Morvay Péter (Szatmárnémeti, 1909–)

néprajzkutató. Felsőfokú tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, ahol bölcsészdoktori szigorlatot is tett. 1934-től 1970-ben történt nyugdíjazásáig kisebb megszakításokkal (Veszprémi Múz., Táj és Népkutató Központ) különböző beosztásokban a bp.-i Néprajzi Múz. munkatársa volt. Az Ecsedi-láp és környéke gazdálkodásával, valamint tánckutatással foglalkozott. Legfontosabb tevékenységi területe az önkéntes néprajzi gyűjtés szervezése. – F. m. Somogyi táncok (Pesovár Ernővel, Bp., 1954).