munkamegosztás

a munkának mint egységes folyamatnak összehangolt széttagolása bizonyos társadalmilag meghatározott emberek, csoportok között úgy, hogy a széttagolás ellenére a munka mint folyamat továbbra is egységben marad. A munkamegosztás alapvető célja, hogy az egyének, csoportok termelő tevékenységüket a leggazdaságosabban fejthessék ki. A munkamegosztás konkrét formáját alapvetően meghatározza a munkaeszközök fejlettségi foka, milyensége és a társadalmi viszonyok, a konkrét társadalmi környezet. A munkamegosztás jellege szerint megkülönböztetünk: → területi munkamegosztást, → nemek szerinti munkamegosztást, → kor szerinti munkamegosztást, a munkaeszközök jellege és fejlettségi foka szerint → technikai munkamegosztást és → technológiai munkamegosztást. (→ még: üzemszervezet)Irod. Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza (Bp., 1966); Bartha Antal: A magyar társadalom a IX–X. században (Bp., 1968).