munkasarok

a sarkos berendezésmód (szobaberendezés) szabályai szerint elrendezett parasztszobák legkevésbé megbecsült része, a tüzelőberendezés környéke. Hátsó sarok elnevezése is ismert. Ez volt a hétköznapi cselekmények, piszkos munkák végzésének a helye, itt tartózkodtak a gyermekek, a kevésbé becsült idegenek, s korábban nagyrészt az asszonyok is. Ennek megfelelően a munkasarok egyszerűbb bútordarabokkal, használati tárgyakkal volt berendezve, ellentétben a szoba fő szögletével, az ünnepélyes cselekmények számára fenntartott → szentsarokkal. – Irod. Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében (Bp., 1935); Ränk, G.: Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der nordeurasischen Völker (I–II., Stockholm, 1949–1951); Gunda Béla: A társadalmi szervezet, a kultusz és a magyar parasztszoba térbeosztása (Az MTA I. Oszt. Közl., 1961); K. Csilléry Klára: A magyar nép bútorai (Bp., 1972).