munkaszervezeti alapformák

a munkaszervezett társadalmi szempontú osztályozása során kialakított csoportok összefoglaló neve. A munkaszervezeti alapformákban a → munkaszervezet szervezeti oldala jut kifejezésre (paraszti munkaszervezet). A munkaszervezeti alapformáknak egyes csoportjait a kutatók sok szempont érvényesítésével alakították ki. Az osztályozás főbb szempontjai: a) a munkában részt vevők száma (egyénileg vagy társaságban dolgoznak); – b) a munkavégzők célja (milyen szándékkal és kinek dolgoznak); – c) a munkavégző(k) és a közösség egész munkaszervezetének kapcsolata milyen jellegű; – d) a munkavégző csoport tagjainak társadalmi kapcsolatai; – e) a végzett munka honorálása, ill. annak formái (pl. szívesség, segítség, pénz vagy rész ellenértékért stb.). A néprajzi kutatás a munkaszervezeti alapformákat fokozatosan alakította ki, s még ma is csak a főbb kategóriák tisztázottak. A munkaszervezeti alapformáknak fő csoportjai: 1.családi munka;2.egyéni munka;3. Mellérendeltségen alapuló társaságban végzett munka: a) kooperáció, egyszerű; b)társasmunkák;4. Alárendeltségen alapuló munkák: a)robot; b) földbirtokos keretek között megmaradó robot; c)ledolgozás; d) bérmunkák; – 5. Szocialista korszak munkái: a) Magántulajdonhoz és háztájihoz kapcsolódó munkák; b) a nagyüzem munkái. Az egyes alapvető csoportok még tovább bonthatók. A legkidolgozottabb csoport a társasmunkák csoportja. – Irod. Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században (Szolnok, 1968); Szabó László: Útmutató a palócok munkaszervezetének kutatásához (Eger, 1970).