munkaszokás

minden → szokás, amely a munka elvégzésének tradicionálisan kötött módjaihoz kapcsolódik. A munkaszokást mindig a gazdasági élet, a termelés zárt rendje váltja ki. Ezért nevezzük munkaszokásnak bármely munkafolyamat elvégzésének hagyományos módját, ha gazdaságosságát, eredményességét a praktikusan indokolt és célszerű technikák alkalmazása mellett úgy biztosítja a termelést végző egyén vagy közösség (munkaszervezet), hogy rendszeresen és folyamatosan gondoskodik a munkát végzők összetartásának tradicionális formáiról. A munka eredményességének biztosítása érdekében rendszeresen és folyamatosan igénybe veszi a munka eredményességét különös vagy éppen hamis módon befolyásoló, de tudatában a munka praktikus fogásaival egyenrangúnak számító eljárásait, a → mágiát, a varázslást, a hiedelmet (hiedelem). Sem az európai, sem a magyar parasztság gazdasági életének és a hozzá fűződő társadalmi kapcsolatoknak, sem a → mágikus eljárásoknak nem tudjuk ezt a teljesen hagyományos, rendszeres és folyamatos képét fölrajzolni; legföljebb pontatlanul, hipotetikusan rekonstruálni. Törvényszerűen csak a munka elvégzésének hagyományos módjai és a kapcsolódó munkaszervezeti formák változtak a technikai újítások, termelési szerkezetváltozások következtében. A gazdasági élet szertartásai kövületekként kísérték ezt a folyamatot. – A magyar parasztság munkaszokásait több nézőpontból rendszerezték. Általánosan azonban két rendező elv adódik. Egyik a paraszti gazdasági élet egészének rendszeréhez kapcsolódó munkaszokások sora, a vetés, a termésgondozás, a betakarítás munkaszokásai, kiemelkedő jelentőséggel a feldolgozás munkaszokásai. A másik, a foglalkozásokhoz fűződő munkaszokások csoportját alkotják az aratók, a halászok, a szőlőtermelők, az építőmesterek stb. munkaszokásai. Mindkét rendező elv különböző típusú munkaszokásokat takar: magába foglalja pl. a → vetés egyéni, titokban tartott ritusait és a betakarítás közösségi ünnepét (aratóünnep), de ide tartozik a termésfeldolgozás munkaszervezeti alakulatai által kiváltott munkaszokások minden típusa is, pl. a → fonó mint a munkaszokások fóruma és a fonóbeli szokások, mint a munkavégzés kollektív formájának szervezői és tükrözői. (→ még: szüret, → tollfosztó)