műrokonság

Nem vérrokon személyek szabad elhatározásukból a rokonsággal egyenértékű kapcsolatot teremtenek, ezt valamilyen aktussal megerősítik, az egész közösség tudomására hozzák s a kapcsolat konzekvenciáit viselik. A műrokonság nem azonos a → házassági rokonsággal, ahol a házasság révén a két rokonsági csoport egyedei passzívan, elhatározásuktól függetlenül kerülnek rokoni kapcsolatba. – A magyar nyelvterületen a műrokonságnak elterjedt formája a → komaság s a fogadott vagy választott → keresztszülőség. – A műrokonság fogalomkörébe sorolható a → tejtestvérség, valamint a vérszerződés megkötése által létrejött → vértestvérség is. Ezek részben a folklórban, részben csak elnevezésük révén fennmaradt jelenségek; a 19. sz. közepére a magyar parasztság körében már tartalmukat vesztették.