művészetetnológia

a művészettörténetnek és a néprajztudománynak az a kapcsolódó kutatási területe, amely a törzsi társadalmak képző- és díszítőművészetével foglalkozik. – Irod. Bodrogi Tibor: A művészetetnológia helyzete és problémái (Műveltség és Hagyomány, 1968); Haselberger, Herta: Kunstethnologie (Wien–München, 1969).