nagy erejű hős

A hősideál egyik jellemző tulajdonsága – különösen a népköltészet korai szakaszában –, hogy rendkívüli testi erővel rendelkezik. E tulajdonság gyakran párosul a hős nagy termetére vonatkozó elképzelésekkel. E típus főbb motívumai: nagy erejű hős legyőzi a sárkányt. Egymaga egy tucatnyi ellenséget semmisít meg. Egy hatalmas szálfával (kocsirúddal) mutatja meg az utat a kérdezősködőknek. Malomkövön nyújtja át a vizespoharat. Egy csapásra levágja a bika fejét és áthajítja a templomtornyon. E típus valamennyi nép mítoszaiban, meséiben és mondáiban megtalálható. (→ még: Báthori Gábor, → Kinizsi Pál, → mondahős, → mondahősnő, → óriás, → Szent György, → Toldi-mondakör) – Irod. Bán Aladár: A Toldi-monda alaprétege (Ethn., 1917).