kékfestő, föstő

mesterember, aki házi, ill. gyári vásznakat mintázott és indigócsávában kékre festett. A munkába vett vásznakat először jól kifőzték, majd szárították, simára mángorolták. Ezután kézi mintával szigetelő festékanyagot nyomtak a kelmére, száradás után indigó csávában festették kékre. A szigetelő massza alatt festetlen maradt a vászon. Szárítás, majd kénsavas-sósavas fürdőben való mosás után a kék háttérben előtűntek a leoldódó massza alól a fehér alapszín mintái, virágai. Keményítés után lóhajtású járgányos mángorlóval fényesre, „habos”-ra mángorolták az anyagot. A fehér minták mellett zöld, kék, sárga, piros, narancs és fekete színeket is előállítottak. A minták színe és az indigófestés világosabb, ill. sötétebb tónusának alkalmazása a viseletben vidékenként változott életkor és nemzetségi ízlés szerint. Az értékesítés elsősorban vásárokon és hetipiacokon történt. A nagyobb üzemeknek üzletei, vidéki lerakatai is voltak. – A középkorban a kékfestők a szövetek és vásznak színezését főleg növényi festékekkel végezték. Festékeik közé tartozott a csülleng is (Isatis tinctoria), melynek termesztése Franciao.-ban és különösen Türingiában hatalmas méretekben folyt. A belőle nyert festékkel a kék szín árnyalatait festették. A 16–17. sz.-ban egyre nagyobb mennyiségben hozták be Indiából a mintás kék gyapotkelméket. A divat térhódításával a festőanyagot, az indigót (lat. indigofera tinctoria) is hajószám szállították Európába, ami válságba juttatta a csüllengtermelőket. Az új mintázó és festő eljárást hamarosan megtanulták a nyugati országok mesterei is, bár ezek alkalmazását súlyos büntetésekkel tiltották. Az új eljárások elterjedése Mo.-on részben a nyugati területekről, az ipari verseny elől keletebbre települő, másrészt a vallásüldözések elől menekülő mesterek révén következett be. A mesterlegények vándorlásai szintén alkalmasak voltak az új eljárások megismerésére és itthoni alkalmazására. A mesterség erőteljesebb terjedését a 18. sz. közepétől figyelhetjük meg. A 19. sz. elejétől már szinte az ország minden települését érdekkörükbe vonták, ellátták mintás és egyéb színes anyagokkal. A rendkívül elmaradott textiliparú országban igen nagy szerepet játszottak a népviselet színes alapanyag-szükségleteinek kielégítésében. A 19. sz. közepén már gyár jellegű kékfestőüzemek is működtek Óbudán. A századfordulóig azonban a műhelyeknek csak kis százaléka jutott el a gépesítésig. A külföldi és a hazai gyárak versenye a kis műhelyek százait tette tönkre. Az I., majd a II. világháború utáni nagy nyersanyaghiány és a népviseletben bekövetkezett jelentős városiasodás tovább csökkentette a műhelyek számát. Ma csak azok a kékfestőműhelyek működnek, amelyek a korszerű igényeknek is megfelelő szintetikus festési eljárásra is berendezkedtek. E kihalóban levő iparágnak állít emléket a pápai Kékfestő Múzeum, melyben a kézi technikától a kis gyár szintjéig emelkedett műhely szerszámai, gépei és termékei eredeti állapotukban láthatók. – Irod. Sági János: Dunántúli kékfestés (Népr. Ért., 1905); Vydra, J.: Der Blaudruck in der slovakischen Volkskunst (Prag, 1954); Nagy Dezső: Kékfestés és kékfestőminták (Cegléd, 1958); Domonkos Ottó–Endrei Walter: Európai textilnyomás és kékfestés (Technikatört. Szle, 1962); Domonkos Ottó: Fejezetek a nyugatmagyarországi kékfestés történetéből (Ethn., 1961, 1964).

Kékfestő minta (19. sz. első fele) Pápa, (Veszprém m.) Kékfestő Múzeum

Kékfestő minta (19. sz. első fele) Pápa, (Veszprém m.) Kékfestő Múzeum

A soproni kékfestők szállásjelző táblája (1862) Sopron, Liszt Ferenc Múzeum

A soproni kékfestők szállásjelző táblája (1862) Sopron, Liszt Ferenc Múzeum

Cégér (1866) Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Cégér (1866) Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Cégér (1866) Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Cégér (1866) Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Kékfestőmester vásznat „tarház”

Kékfestőmester vásznat „tarház”