Kenyérmező

a Maros kiszélesedő völgyének sík, fátlan része a romániai Hunyad megyében (Hunyad megyei magyarok), Szászvárostól ÉK-re Alkenyér és Algyógy falvak közelében. Kinizsi Pál törökverő csatájának színhelye. Nevét valószínűleg a mellette fekvő, jellegzetes alakjáról Kenyérhegynek nevezett szigetszerű hegykúptól kapta.