Királyföld (Königboden)

a Nagyküküllő és az Olt közének elhomályosulóban levő tájneve Erdélyben. A Királyföld mint tájnév a terület kora Árpád-kori jogállásának emlékét őrzi. A viszonylag ritkán lakott D-Erdély a 13. sz.-ig hatalmas összefüggő királyi birtok volt (a középkori oklevelek „terra regis”, „fundus regius” néven említik). Itt kaptak hűbéres birtokot az erdélyi → szászok első csoportjai. Később ezen a területen alakultak ki a szász székek, s ezért a Királyföldet Szászföldnek is nevezték. Ma román–német népességű terület. Magyar lakossága a legújabb kori városi betelepülőktől eltekintve kisszámú és szórványokban él (dél-erdélyi magyarok).