Kisnógrád

Nógrád m. Pest m.-hez kapcsolódó D-i része, amelynek egykori különállását, sajátos helyzetét jelzi, hogy a megye egyéb területeivel ellentétben nem az esztergomi, hanem a váci egyházmegyéhez tartozott egyházigazgatásilag. Elhalványulóban levő tájnév. – Irod. Schram Ferenc: Kisnógrád megye történeti néprajza (1686–1848) (Levéltári Közl., 1968).