K. Kovács László, Keszi-Kovács, Kovács (Polgár, 1908–)

etnográfus, a történelemtudományok kandidátusa (néprajz, 1963). Tanulmányait a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán és a közgazdasági egy.-en végezte (1930–37). Egy.-i tanársegéd (1934–), múz.-i gyakornok (1939–), egy.-i helyettes, ill. intézeti tanár (1940–) Bp.-en és Kolozsvárott, tudományos intézeti tanár Bp.-en (1944–), tudományos kutató (1949–), majd tudományos főmunkatárs az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában. Szerk. az Ethnographiát (1957–71). Cikkei, tanulmányai jelentek meg magyar szakfolyóiratokban, valamint német és finn lapokban. Az állattartás, a földművelés, a közlekedés kérdéseit kutatja, néprajzi filmezéssel foglalkozik. – F. m. A kolozsvári hóstátiak temetkezése (Kolozsvár, 1944); A bálványosváraljai fejős juhászat (Bp., 1948); A magyar állattartás kutatása (Bp., 1948); A magyar földművelés kutatása (Bp., 1948); A magyar közlekedés, teherhordás, hír- és jeladás kutatása (Bp., 1948).