kapás szőlő, kapaalja (lat. fossor)

munkateljesítmény, ill. munkaigény eredetű mértékegység (→ szőlőföld mértékegységei). Az egy nap alatt egy ember által megkapálható szőlőterületet jelentette. Négyszögölre átszámított értéke – a talaj- és művelési viszonyok eltérései miatt – jelentős különbségeket mutatott. A 18. sz. folyamán 190–400 négyszögöles határok között mozgott. Helyenként a kukorica mértékegysége is. – Irod. Maksay Ferenc: Urbáriumok. XVI–XVII. század (Bp., 1959); Bogdán István: Helyi földmértékeink a 18. század végén (Tört. Statisztikai Évkv., 1967–68, Bp., 1970).