Komáromy Andor (Péterfalva, 1861–Bp., 1931)

levéltáros, történész, az MTA l. tagja. Az MNM levéltárában, az Egyetemi Könyvtár archívumában, majd 1886-tól az Országos Levéltárban dolgozott. Ahhoz a történésznemzedékhez tartozott, amely a történeti források feltárását tekintette fő céljának. A hajdúkról és Ugocsa megyéről írott munkái a néprajzi csoportok, a boszorkányperek anyagának közreadása a boszorkányszervezetek és a boszorkányképzetek történeti hátterének tisztázása szempontjából jelentősek. – F. m. Ugocsa vármegye keletkezése (Bp., 1896); A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások (Bp., 1898); Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (Bp., 1910). – Irod. Lukinich Imre: K. A. (Századok, 1932).