kontraktualista

az a személy, akinek a földesúrhoz való viszonyát írott szerződés (lat. contractus) szabályozta. A feudalizmusban így nevezték a földesúrnak szerződés szerint szolgáló jobbágyokat, valamint mindazokat, akik kontraktus mellett béreltek, használtak valamilyen földesúri birtokot, épületet stb. A kontraktualista jobbágy rendszerint kedvezőbb feltételek mellett, kötetlenebbül élt, mint az → urbárium alapján szolgáló társai. Kontraktusra léphetett valaki egyénileg is, de valamely település kollektíven is (→ majorsági zsellérfalu). A kontraktualistát helyenként → taksás, censualista, → árendás elnevezéssel is illették. – Irod. Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767 (Bp., 1969).