Kaposi Edit (Bp., 1923–)

a Népművelési Intézet tudományos munkatársa (1951–). Felsőfokú tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészettudományi karán végezte, ahol doktori vizsgát is tett (1947). 1949–1950-ben a Magyar Táncszövetség munkatársa volt. A táncfolklorisztikát és a tánctörténetet kutatja. Cikkei és tanulmányai hazai, csehszlovákiai, angliai és NDK-beli szakfolyóiratokban és kiadványokban jelennek meg. – F. m. Népi táncainkról (Bp., 1952); Magyar népi táncok és táncos népszokások (Maácz Lászlóval, Bp., 1958); Magyar tánctörténeti áttekintés a honfoglalástól a felvilágosodásig (Bp., 1959); Kis könyv a táncról (Társszerzőkkel, Bp., 1961); A társastáncok története a reneszánsztól napjainkig (Bp., 1976).