korcoló fatű

deszkadarabból faragott, hosszúkás, a hálókötő tűre emlékeztető eszköz, amelyet a pusztai nádhajlékok és építmények készítéséhez használnak. A földbe állított nádfalakból kialakított építményeket általában két, ritkábban három helyen, mindkét oldalon, azonos magasságban végigfutó, karvastagságú nádköteggel, ún. korcokkal fogják össze. A két korcot és a közötte levő nádfalat régebben hajlékony fűzfavesszővel fűzték, szorították össze. Századunk elejétől már jobbára korcoló fatűre csavart dróttal fűzik össze a korcokat és a nádfalat. A korcoló fatű elsősorban a nád pásztorépítmények hazájában, a Hortobágyon használatos. – Irod. Ecsedi István: A Hortobágy-puszta és élete (Debrecen, 1914).

Nádkötő fatű (Hortobágy)

Nádkötő fatű (Hortobágy)